เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้มีผู้ใช้เฟซ […]