กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ […]