ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำ […]