กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 66 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา /วิทยาเขตนครปฐม


เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 66
โควต้าพิเศษ เพียงแค่ยื่นเกรด 4 เทอม(ม.5) เกรด 2.0  ขึ้นไป

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยใช้เกรด 2.0 (4 เทอม) ในหลักสูตรดังต่อไปนี้
____________
** หลักสูตรภาคภาษาไทย **
– ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)
– ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก)
___________
** หลักสูตรนานาชาติ**
– บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ) / B.B.A. (Digital International Business)
– ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) / B.A. (Airline Business)
– ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) / B.A. (Hotel Management)
– ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) / B.A. (Tourism Management)
__________
** หลักสูตรสองภาษา(ไทย-อังกฤษ)**
– ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) / B.Ed. (Mathematics)
__________
สนใจสมัครโควต้า โทร.092-8696380 , 065-5760099
หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่ Facebook : ส่วนงานประชาสัมพันธ์ วกอ. มรภ.สวนสุนันทา
https://www.facebook.com/pr1chm/