กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)  
– สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565)

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) 
– สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565


กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) 
– สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565


กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) 
– สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565


กำหนดการรับสมัคร ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี