กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 40

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 40
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 – วันที่ 4 มิ.ย.64

เปิดรับสมัครทั้งเพศชายและหญิง : จำนวน 80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร : ประกาศการรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา2564

สมัครได้ที่ www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2763-3557, 0-2763-3554 (ในเวลาราชการ)
0-2354-7834, 0-2763-4232 (นอกเวลาราชการ)