กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง64 แพทย์,ทันตะ พยาบาล และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2564
สมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 9 เมษายน 2564 

เวลาทำการ 08.30-16.30 น. (ปิดระบบรับสมัคร ทุกช่องทาง ในวันที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 16.30 น.)

*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

ขั้นตอนการสมัครสอบสมัครสอบด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต 
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.(02)791-5500 ถึง 10 
1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
2. เอกสารประการสมัคร
2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
2.2 บัตรประชาชนตัวจริง
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ 
(กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4.ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ุผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
1. กรอกใบสมัครออนไลน์  *เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

2. ตรวจสอบใบสมัครใน E-Mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
2.1 ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-Mail ของผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.2 สำเนาบัตรประชาชน
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) 

3. สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบปริญญาตรีมาแล้วให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ในการสมัครสอบ

4. ผู้สมัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น
(ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)

5. งานรับสมัครตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการสมัคร พร้อมช่องทางการชำระเงิน 
(3 วันทำการ)

6. ผู้สมัครแนบหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่แจ้ง

7. งานรับสมัคร E-Mail ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครอีกครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการรับสมัคร (3 วันทำการ)

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.(02)791-5500-10 หรือ  
Official Line ID : @rsu.rangsit 

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบสำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์

ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง https://www2.rsu.ac.th

หมายเหตุ : กรณีที่ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาการสมัครสอบได้


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัยรหัสคณะสาขาวิชาสอบข้อเขียนคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกกำหนด GPA.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์*1201สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่าไม่กำหนด
 1203สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่าไม่กำหนด
 1205สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.นพรัตนราชธานี)ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่าไม่กำหนด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์2301สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) ม.6 สายวิทย์ฯ – คณิตฯ  ไม่กำหนด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์0501สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมม.6 สายวิทย์ฯ – คณิตฯ ไม่กำหนด
 0504สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการม.6 สายวิทย์ฯ – คณิตฯ ไม่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์0302สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) √ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษาไม่กำหนด

*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน S/2564

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชาค่า ชุดพละอุปกรณ์ การแต่งกายค่าบำรุงและอื่นๆค่าตรวจสุขภาพค่าหน่วยกิตรวม 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)   8,000   275,000  283,000 
วิทยาลัยทันแพทยศาสตร์(Bilingual)   20,000   450,000  470,000 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)     720 380  13,800500  54,60070,000 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ)  720 380 13,800500  54,60070,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  (Bilingual)  –– 8,000   105,000113,000 

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2564

คณะ/วิทยาลัย ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4ชั้นปีที่ 5ชั้นปีที่ 6รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์550,000 550,000  550,000  550,000  550,000  550,000   3,300,000  
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)118,000226,300 355,100 360,000 358,000 389,000 1,806,400 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)118,000226,300 355,100 363,000 363,000 389,000 1,814,400 
คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)210,000 210,000   210,000  210,000  ––  840,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

1.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ (02)354-4725

2.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ (02)997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

3.วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ (02)997-2200-30 ต่อ 1420,1422

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบ 2  

สอบวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 *วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บน WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต

Download ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก  *เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 – 10.00 น. 

รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์  จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 – 12.15 น. 

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 – 16.30 น. 

ประกาศเพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

รหัสวิชา 02 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

รหัสวิชา 03 วิชาเคมี-ชีววิทยา ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน


ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 2 *วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บน WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต

หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ (02)791-5500

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบคัดเลือก

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในคณะที่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีดังนี้

  • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 800 บาท
  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
  • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท   

 0302-สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา)ไม่เสียค่าเพิ่มอันดับ 

……………………………………………………………………………………..

  เปิดเรียนภาคการศึกษา S/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564