กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 24 อัตรา

ประกาศงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 เรื่อง
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน
จำนวน 24 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ลูกจ้างเฉพาะงาน
จำนวน 24 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย
– อายุ 18-35 ปี
– ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องมี สด.43 หรือ สด.8
– วุฒิ ม.3
– เพศชาย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 สถานีกรุงเทพ กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการรับสมัครสอบ