กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เปิดรับสมัคร : 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
( รับ 1,664 อัตรา ทั่วประเทศ )

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา 
รายละเอียดในการรับสมัคร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2. นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 60 อัตรา
รายละเอียดในการรับสมัคร

กรมประมง 
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา
รายละเอียดในการรับสมัคร

กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดในการรับสมัคร
4. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 330 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 76 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
6. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 386 อัตรา
รายละเอียดในการรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/202107