กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. รอบทั่วไป) ประจำปี 2564 (กพ. 64)

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 รอบทั่วไป แล้ว!!! สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

กพ. ภาค ก รอบทั่วไป

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบ
รับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

กำหนดการสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564” หัวข้อย่อย สมัครสอบ

กำหนดการ ปฎิทินการสมัครสอบ และสถานที่สอบ

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. 2564 วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

ก.พ. คืออะไร ใครบ้างที่ควรสอบ ก.พ.