กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สอบ ก.พ. 64 วันไหน … ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ ก.พ. 64

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ ก.พ. 64

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ ก.พ. 64

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้คสวามสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิมกำหนดสอบข้อเขียนใน
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันที่ 19 กันยายน 2564
ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เว็ปไซต์หลัก https://ocsc9.thaijobjob.com