กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สอบ ก.พ. 2565 เปิดรับสมัครวันไหน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทั่วไป ประจำปี 2565 วันที่ 10 พ.ค.65 เป็นต้นไป 

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 โดยมีเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้

  • การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ
  • การสอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ
สมัครสอบ ก.พ.65

สมัครสอบ ก.พ. ที่ไหน

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้าได้จนถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

สมัครสอบ ก.พ. วันไหน

สามารถสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565) (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ.65 (ภาค ก) จำนวน 500,000 ที่นั่ง / 15 ศูนย์สอบ

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดคลิกที่นี่ >> http://www.gotoadmissions.com/ocs2022