กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564.
ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! ที่ https://ocsc6.job.thai.com

ทั้งนี้ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านได้ *ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป*

ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ และ https://job.ocsc.go.th/
หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” ครับ