กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รูปแบบ ข้อสอบ O-NET 2560 มาแล้ว ม.6 ภาษาอังกฤษ ปรับรูปแบบง่ายขึ้นจริงหรือ มาดูกัน

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559) มีรายละเอียดดังนี้

ONET-60

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

ONET 59

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

วิชาสังคมศึกษา

ONET 59 สังคม

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

วิชาภาษาอังกฤษ

ONET 59 อังกฤษ

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

วิชาภาษาไทย

ONET 59 ไทย

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

วิชาคณิตศาสตร์

ONET 59 คณิตศาสตร์

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

วิชาวิทยาศาสตร์

ONET 59 วิทยาศาสตร์

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

วิชาสังคมศึกษา

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

วิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

วิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

แต่ รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 59 สอบ ก.พ. 60  พบว่า
วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 นั้นมีเพียงรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 ข้อ 100 คะแนนเท่านั้นจ้า
ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับน้องๆ ม.6 รุ่นปัจจุบัน >.<
วิชาไทย สังคม คณิต วิทย์ รูปแบบข้อสอบเหมือนเดิมจ้า

ขอขอบคุณบทความดีๆของพี่โดมที่ช่วยให้น้องๆได้กระจ่างมากยิ่งขึ้น
Cr. พี่โดม http://p-dome.com/form-onet-59

           – ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

(สอบ 6-7 ก.พ. 2559) คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

(สอบ 6-7 ก.พ. 2559) คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2558

(สอบ 6-7 ก.พ. 2559) คลิกที่นี่ 

616 Comments