กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

จำนวนที่เปิดรับ

  • โครงการบุคคลทั่วไป 56 คน
  • โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 14 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คลิกที่นี่

ระเบียบการรับสมัคร โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คลิกที่นี่

การสมัครสอบคัดเลือก

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.nursepolice.go.th 
มีค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ