กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ ปี 2564 (ขยายระยะเวลา)

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

แนบท้ายประกาศรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ

ลิงค์สำหรับสมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัคร หน้าหลัก