กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 64 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครได้ที่เว็ปไซต์ : http://entrance.nrru.ac.th/entrance
หรือ facebook.com/nrrutechno