กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปี 64

หลากหลายหลักสูตรตามความต้องการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งภาคปกติ (4 ปี) และหลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) ทั้งวิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต ดังนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 • สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • วิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์
  • วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขานวัตกรรมดิจิทัลและสื่อศิลป์
  • วิชาเอกดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน
  • วิชาเอกนวัตกรรมสื่อศีลป์

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการตลาดดิจิทัล
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาภาษาอังกฤษสากล
 • สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
  • วิชาเอกการจัดการโรงแรม
  • วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว
  • วิชาเอกศิลปะการประกอบอาหาร

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขานิติศาสตร์

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร. คลิกที่นี่