กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา สมัครวันนีจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
    (Mobile Application Developer) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร : วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเป็นวันสุดท้าย) หรือ
  2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 826 7103 – 4 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

++ GOTOADMISSION ++📱 เพิ่มเพื่อน เพื่อรับข่าวสารอัพเดทก่อนใครได้ที่ : https://lin.ee/HGstaZw