กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประกาศแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS63 ปีการศึกษา 2564 โดยมีทุนการศึกษา

รอบที่3 Admission 1  รับร่วมกันกสพท

สมัครผ่านระบบ TCAS64 : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
ประมวลผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่1 : วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2564  ทปอ ดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ ครั้งที่1 :วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ เข้าไปยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนง
ในการประมวลผล : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

รอบที่3 Admission 2

แสดงความจำนงในการประมวลผล : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564
ประมวลผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา (Sorting ครั้งที่2)
: วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ /ตรวจสุขภาพ : วันที่ 4-8 มิถุนายน 2564
กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด