กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

CU-MEDI ADMISSION 2021 IS OPEN!! หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

Official Admission Announcement for 2021 (Thai)

Official Admission Announcement for 2021 : Additional (Thai)

Admission Announcement for 2021 (English Translation)