กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เว็บรับสมัครมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับปี 2566

เว็บรับสมัครมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับปี 2566

เว็บไซต์ที่ใช้ในการรับสมัครจะไม่ใช่เว็บหลักของมหาวิทยาลัย หลายคนจะหาหน้ารับสมัครไม่เจอ สำหรับเว็บไซต์ทั้งหมดนี้จะมีทั้งที่เข้าร่วม TCAS และไม่เข้าร่วม TCAS ซึ่งในปี 66 นั้นยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าสถาบันไหนเข้าร่วมบ้าง เผื่อว่าจะเก็บไว้เป็นข้อมูลจ้า

ที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยลิ้งก์เว็บไซต์
1ทปอ. / myTCASwww.mytcas.com/
2กสพทwww9.si.mahidol.ac.th/
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยwww.admissions.chula.ac.th/
4มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์https://admission.ksu.ac.th/
5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์www.admission.ku.ac.th/
6มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://admissions.kku.ac.th/
7มหาวิทยาลัยเชียงใหม่www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีhttps://admission.kmutt.ac.th/
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือwww.admission.kmutnb.ac.th/
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีhttp://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/
11มหาวิทยาลัยทักษิณwww.tsu.ac.th/home/enroll.php
12มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์www.tuadmissions.in.th/
13มหาวิทยาลัยนครพนมhttp://admission.npu.ac.th/
14มหาวิทยาลัยนเรศวรwww.admission.nu.ac.th/
15มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์www.pnu.ac.th/admission-pnu/
16มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชhttps://www.nmu.ac.th/
17มหาวิทยาลัยบูรพาhttps://regservice.buu.ac.th/
18มหาวิทยาลัยพะเยาhttps://admission.up.ac.th/
19มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttp://acad.msu.ac.th/th/
20มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://tcas.mahidol.ac.th/
21มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttps://admission.mfu.ac.th/admission-home.html
22มหาวิทยาลัยแม่โจ้www.education.mju.ac.th/
23มหาวิทยาลัยศิลปากรwww.admissions.su.ac.th
24มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://admission.swu.ac.th/
25มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://entrance.psu.ac.th/
26มหาวิทยาลัยสวนดุสิตhttps://tcas.dusit.ac.th/
27มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์https://entry.wu.ac.th/
28มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีwww.entry.ubu.ac.th/
29ส.ลาดกระบังhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
30ส.การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยhttps://stin.ac.th/category/ข่าวการรับเข้าศึกษา/
31สถาบันพระบรมราชชนกhttps://admission.pi.ac.th/
32มรภ.สวนสุนันทาhttps://ssru.ac.th/
33มรภ.ธนบุรีhttps://reg.dru.ac.th/druentry/
34มรภ.ภูเก็ตwww.pkru.ac.th/th/registers
35มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาwww.bsru.ac.th/
36มรภ.จันทรเกษมwww.chandra.ac.th/
37มรภ.เชียงรายwww.crru.ac.th/2021/
38มรภ.สงขลาhttps://regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/main.php
39มรภ.นครศรีธรรมราชhttp://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/
40มรภ.เชียงใหม่https://tcas.cmru.ac.th/
41มรภ.เชียงรายhttps://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
42มรภ.รำไพพรรณีhttp://www.tcas.rbru.ac.th/
43มรภ.ราชนครินทร์https://reg.rru.ac.th/main/index.php
44มรภ.สุราษฎร์ธานีhttps://campushub.sru.ac.th/
45มรภ.สกลนครhttps://regis.snru.ac.th/
46มรภ.ยะลาhttps://eduservice.yru.ac.th/tcas/
47มรภ.กาญจนบุรีhttp://register.kru.ac.th/reg/
48มรภ.กำแพงเพชรhttps://www.kpru.ac.th/
49มรภ.ขอนแก่นhttps://kk.lru.ac.th/th/
50มรภ.พระนครhttps://admission.pnru.ac.th/
51มรภ.บุรีรัมย์https://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
52มรภ.พิบูลสงครามwww.psru.ac.th
53มรภ.วไลยอลงกรณ์http://ent.vru.ac.th/
54มรภ.พระนครศรีอยุธยาhttps://www.aru.ac.th/regis/
55มทร.กรุงเทพwww.admissions.rmutk.ac.th/
56มทร.พระนครwww.rmutp.ac.th/
57มทร.ธัญบุรีwww.oreg.rmutt.ac.th/Apply/
58มทร.รัตนโกสินทร์https://tcas.rmutr.ac.th/
59มทร.ตะวันออกhttps://sites.google.com/rmutto.ac.th/apply-rmutto
60มทร.ล้านนาhttps://entrance.rmutl.ac.th/home/
61มทร.อีสานhttps://www.oapr.rmuti.ac.th/admission/
62มทร.ศรีวิชัยhttps://admission.rmutsv.ac.th/
63ม.รามคำแหงhttps://tcas.ru.ac.th/
64ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/
Cr.dek-d