กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 1 อัตรา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ป.เอก)
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ค. 2564 นี้

รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เงินเดือน : 34,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผู้สมัครติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ
ได้ที่ห้องธุรการภาควิชาสหกรณ์ อาคารพิทยาลงกรณ์ ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน โทร 02-561-3468, 02-940-6511
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดในการรับสมัคร : คลิกที่นี่