กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว มจธ. เปิดรับตรงระดับปริญญาตรี 14 โครงการ ปี 62

KMUTT

4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62 นี้ TCAS รอบที่ 2 (โควตา)
มจธ. เปิดรับตรงระดับปริญญาตรี 14 โครงการ
น้องๆคนไหนที่พลาดรอบแรก ยังมีอีกรอบนะคะ สู้ๆ 

โครงการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 มีดังนี้จ้า
 • โครงการ Active Recruitment
 • โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
 • โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”
 • โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
 • โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ
 • โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
 • โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
 • โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ)
 • โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program – IBP) ครั้งที่ 2
 • โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) – วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)
 • โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)
 • โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) (คณะวิศวฯ)

ดูรายละเอียด >>https://goo.gl/DMwpss

1,910 Comments