กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี2559 พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ประมวลภาพกิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าวได้จัดให้มีการมอบรางวัลเหรียญทองแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น รางวัลเรียนดี มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และชมรมต่างๆ ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เมื่อวันที่ 11 สค.2559
ไหว้ครูKMUTT1
ไหว้ครูKMUTT2 ไหว้ครูKMUTT3 ไหว้ครูKMUTT4 ไหว้ครูKMUTT10 ไหว้ครูKMUTT11

อัลบั้มภาพเต็ม >> วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 <<

ขอขอบคุณภาพสวยๆ
จาก ชมรม Kmutt Photo CLUB

   องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

และ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 Comments