กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

KMUTT OPEN HOUSE 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มจธ. “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”

KMUTT2020KMUTT OPEN HOUSE 2020
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มจธ.
“สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต”

เชิญน้องนักเรียนมัธยม ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมงานกิจกรรมเปิดบ้านครั้งใหญ่
2-6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!!! พร้อมโอกาสเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6

– สัมผัสบรรยากาศการเรียนการเรียนสอน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– ชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ
– การประกวด Science Show / Science Challenge / Science Project ม.ปลาย
– การแข่งขันนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ ม.ปลาย
– การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (BangMod Hackathon 2020)
– การเสวนาและการบรรยาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการหุ่นยนต์
– กิจกรรม Workshop เช่น Scratch Coding for Al
– กิจกรรม Talk show โดยวิทยากรชื่อดัง

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2470 8000
อีเมล pr@mail.kmutt.ac.th

#KMUTT #openhouse2020 . https://www.kmutt.ac.th/

17 Comments