กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ม.โนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ในระบบรับตรง65 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 29 ตุลาคม 2564


กำหนดการรับสมัคร

โครงการวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด
โครงการโควตา ปวส.(เรียนดี) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม16 ส.ค. 6429 ต.ค. 64
โครงการโควตา ปวส.(พื้นที่) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม16 ส.ค. 6429 ต.ค. 64


สาขาวิชาและจำนวนรับนักศึกษาโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นดังนี้

เอกสารและรายละเอียดในการรับสมัคร : เอกสารรับสมัคร

เว็ปไซต์ในการรับสมัคร : คลิกที่นี่

การติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ หรือ งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เลขที่ 129 หมู่ 21 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3721-7310 ต่อ 7017, 7032, 7034 หรือ 0-3721-7339
http://www.fitm.kmutnb.ac.th หรือ http://www.kmutnb.ac.th
เฟสบุ๊ก : FITM
ไลน์ : @fitm