กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา
ประกาศรายละเอียดตำแหน่งงาน 12 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานขับเรือ
5.ตำแหน่งคนชำนาญงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า
2.อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด

ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่