กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4-13 สิงหาคม 2564

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราว่าง 6 อัตรา
จำนวนเงิน 18,000 บาท และมีสิทธิได้รับการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-13 สิงหาคม 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://drt.thaijobjob.com 
หัวข้อ “รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :