กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2564 ถึง 31 พ.ค. 64 นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งบัดนี้- 31 พ.ค. 2564. ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คน/รุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับใบสมัครและระเบียบการ
ใบสมัครและระเบียบการ Download ได้ที่ คลิกที่นี่
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

การรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

กำหนดวันสอบ วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ
– สอบข้อเขียน
1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2) วิชาภาษาอังกฤษ
3) วิชาความรู้ทั่วไป
– วันสอบและสถานที่สอบ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ