กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ หลักสูตร 4 ปี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565

เกณฑ์การคัดเลือก
– จบปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบก่อน 31 กรกฎาคม 2565
– ไม่กำหนดสาขาวิชา และ GPAX ขั้นต่ำ
– มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 85 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
– มีคะแนนสอบ Medical College Admission Test (MCAT)
– มี Curriculum Vitae : CV (ประวัติการศึกษา การทำงาน และการร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ การวิชาใจ หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ)
– มี Statement of Purpose (ความตั้งใจและความคาดหวังในการเรียนหลักสูตรนี้)
– มีจดหมายรับรอง 2 ฉบับ 

สถานที่เรียน

Preclerkship (ภาคเรียนที่ 1 – 3) ชั้นเตรียมคลินิก เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Clerkship (ภาคเรียนที่ 4 – 5) ชั้นคลินิก เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี (ศรีราชา ชลบุรี)
Externship (ภาคเรียนที่ 6 – 8) ชั้นคลินิก เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี (ศรีราชา ชลบุรี) และสถาบันความร่วมมือในต่างประเทศตามที่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมนิสิตไทย : 604,000 บาท / ภาคเรียน
รวมตลอดหลักสูตร (4 ปี) : 4,832,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : 31 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 9 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 มีนาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ : 2 สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และตัวสำรอง :  25 เมษายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ :  25 – 29 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 พฤษภาคม 2565
ตรวจสุขภาพ : เดือนกรกฎาคม 2565
ทำสัญญา : เดือนกรกฎาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษา : ประมาณพฤษภาคม – มิถุนายน 2565
เปิดภาคเรียน : สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับรายละเอียดรอประกาศอีกครั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++