กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง64 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร : ขยายเวลารับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 9 กรกฏาคม 2564
สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กรกฏาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 16 กรกฏาคม 2564
รายงานตัว : วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
เปิดการศึกษา : วันที่ 2 สิงหาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย อายุ 18 – 35 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dent.chula.ac.th 

ประกาศขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย