FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่: แนะแนวรับตรง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปี 2561 ในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในวิทยาลัยการภาพยนตร์ […]
Read More

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา โอเน็ต O-NET 2560 ป.6 ม.3 ม.6 // ม.6คณิตศาสตร์ เพิ่มจำนวนข้ออัตนัย !!

รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแตละรายวิชา โอเน็ต ประจำป […]
Read More