กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประกาศแผนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS63 ปีการศึกษา 2564 โดยมีทุนการศึกษา

รอบที่3 Admission 1  รับร่วมกันกสพท สมัครผ่านระบบ TCAS6 […]
Read More