กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565

คณะที่เปิดรับ

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาลัยการดนตรี 

เปิดรับรับสมัครในรอบนี้จำนวน 2,455 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา