กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 รัฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ BMIR ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รุ่น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 14 ต.ค. – 30 พ.ย. 59

532 Comments