กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 Walk-in สาขา Airline Business ม.สวนดุสิต หัวหิน

โครงการความร่วมมือ ผลิตบุคคลากรสาขาธุรกิจการบิน รับนักศึกษาใหม่ และ รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

Walk-in Ineterview Airline Business
สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ
– เพศหญิง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
-เพศชาย ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 177 เซนติเมตร
– บุคลิกภาพที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
– กำลังศึกษา ชั้น ม.6
– น้ำหนักส่วนสูงต้องสมดุลกัน
FB    ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

4,714 Comments