กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1,370 คน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,370 คน

เปิดรับสมัครหลายสาขาเลยเช่น นิติศาสตร์ แพทย์แผนจีน สาธารณสุข เภสัชเครื่องสำอาง รัฐศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โภชนการ ภาษาจีน,ญี่ปุ่น,อังกฤษ สถาปัตย์ ครู
รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2559
17 Comments