FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว61 องค์ประกอบเกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาลงกรณ์ฯ

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระและนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 รอบที 3 (การรับตรงร่วมกัน) (CLICK)Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น