FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ 2560

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

<<รายละเอียดการการรับสมัคร>>
โดยวิธีการสมัครสอบแบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/dpst_60/
ตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร :: http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/user_show_report_form.php


Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น