FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งจัดการเรียน การสอนที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  ในโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560

พระนครเหนือ

เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม ถึง 27 มกราคม 2560Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น