FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง

   ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ 

ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์
3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ

เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2559  ถึง 13 มกราคม 2560Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น