FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับ
การจัดการกีฬา 200 คน
การฝึกสอนกีฬา 150 คน

เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2559Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น