FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์

 

ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปี การศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 10-25 ตุลาคม 2560Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น