FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเเพทยศาสตรบัณฑิต
คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  12 คน
ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 24 คน
เปิดรับสมัคร 13 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2559Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น