FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยสหวิทยากร ประจำปีการศึกษา 2559

ปิดรับสมัคร 22 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2559

ระเบียบการAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น