กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่

รับตรง ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559((ใช้คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ. ในการคัดเลือก)) 

เปิดรับสมัคร.. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 16 กุมภาพันธ์ 2559  

493 Comments