กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นิติวิทยาศาสตร์59

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– ระเบียบการ การรับสมัครสอบคัดเลือก
http://forensicrpca.com/pdf/admission.2559.pdf

– สมัครสอบ Online ได้ที่
http://www.rpca-admission.com/2016/law/registerApp.php


– เมนูพิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อชำระค่าสมัครสอบ
http://www.rpca-admission.com/2016/law/