กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน

เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2560

521 Comments