กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โควตา ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 ม.มหาสารคาม 
ให้เลือกสามารถเลือกได้1-2โควตา หากมีความสามารถเข้าเกณฑ์
1.โควตารับตรงทั่วประเทศ (นักเรียน ม.6 ทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติสามารถสมัคร)
2.โควตากีฬา (สำหรบผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา)
3.โควตาศิลปวัฒนธรรม (สำหรบผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรีพื้นเมือง/นาฏศิลป์/ขับร้อง/ศิลปะ/ศิลปหัตกรรม)

 สมัคร 1-30 ก.ย. 59 สมัครทางเว็บไซต์
1. GPAX 4 ภาคเรียน =10%
2. GPA 4 ภาคเรียน = 20%
3. แกทแพท ครั้งที่1/2560 = 70% (มมส จะดึงคะแนนมาตรฐานภายหลัง) สมัครสอบแกทแพท 1-20 ก.ย.29
4. สอบสัมภาษณ์

942 Comments